شرکت کیوان پلاست

شرکت  کیوان پلاست-حبیب الله عموهادی
  • مدیر: حبیب الله عموهادی
  • تلفن:03153225554
  • وب سایت: keyvanplast.com
  • فاکس: 03153225559
  • نشانی: اصفهان، شهرضا، شهرک صنعتی سپهرآباد، خ سوم، پ 12
  • ایمیل: keyvanplast@yahoo.com