تولیدی خزر کاوه گستر مروارید

  • مدیر: خلیل ایمانی کارنامی
  • تلفن:01133250432
  • وب سایت:
  • فاکس: 01133258859
  • نشانی: مازندران ساری کمربندی غربی روبروی نمایندگی سایپا(آقای بخشی کیادهی) کوچه شهید اکبری_ انبار آقای مطیعی (خ عادلانی)
  • ایمیل: