شرکت گسترش پلاستیک

شرکت گسترش پلاستیک- امیر صاحب نسق
  • مدیر: امیر صاحب نسق
  • تلفن:7-88102290
  • وب سایت: www.gostareshplastic.com
  • فاکس: 88102299
  • نشانی: تهران، خ وزرا، کوچه نهم، پ 26، ط 6
  • ایمیل: info@gostareshplastic.com