شرکت تعاونی باران پلیمر اسپادانا

  • مدیر: عبدالله یار مرادیان
  • تلفن:03133389168
  • وب سایت:
  • فاکس: 03133389167
  • نشانی: اصفهان، خ رباط خ باهنر، مجتمع اداری ویکتوریا، ط چهارم واحد 13 کد 8138739946
  • ایمیل: