شرکت تولیدی چم پلاستیک نور

  • مدیر: مسعود شارق
  • تلفن:01144669350
  • وب سایت:
  • فاکس: داخلي 4
  • نشانی: مازندران آمل ، چمستان، شهرک صنعتی چمستان، خ گلستان، قطعه 
  • ایمیل: