شرکت مانا پلیمر البرز

  • مدیر: محسن احمدی
  • تلفن:88535935
  • وب سایت:
  • فاکس: 88535932
  • نشانی: تهران، خ شهید بهشتی، خ سورنا ، ک تیرداد، پ 22 واحد 2
  • ایمیل: