شرکت پلاستیک کوهسیل خوانسار

  • مدیر: محمد میرخسروی
  • تلفن:03157236935
  • وب سایت:
  • فاکس: 03157237079
  • نشانی: خوانسار، شهرک صنعتی، فاز یک، واحد 5، کد پ 8797164696
  • ایمیل: