شرکت تولیدی بازرگانی سبز خرمشهر

  • مدیر: رضا کاظمینی
  • تلفن:06133739252 - 061337
  • وب سایت:
  • فاکس: 06133739250
  • نشانی: اهواز کیلومتر 12 جاده اهواز، اندیمشک شهرک صنعتی شماره 2 سایت شیمایی، بلوار صنعت، خ صنعت 9، گروه صنعتی آوند
  • ایمیل: