شرکت لوله هامون سپاهان

  • مدیر: علیرضا عمرانی
  • تلفن:03145642220
  • وب سایت:
  • فاکس: 03145642420
  • نشانی: اصفهان، شهرک صنعتی، مورچه خورت، فاز یک، خ ابوریحان هفتم، پ 277 کد پستی 113338333
  • ایمیل: