شرکت تولید انهار اتصال

شرکت تولید انهار اتصال-اشکان ملک
  • مدیر: اشکان ملک
  • تلفن:8-88660373
  • وب سایت:
  • فاکس: 88673257
  • نشانی: تهران، خ گاندی، خ پنجم، پ 24 واحد 3
  • ایمیل: