تعاونی تولیدی کوشا پلاستیک میهن

  • مدیر: حسن روستائی
  • تلفن:08132223642
  • وب سایت:
  • فاکس: 08132247966
  • نشانی: ملایر، خیابان شهید احمد وفائی، ابتدای خیابان عارف، سمت چپ
  • ایمیل: