شرکت نیک بسپار یزد

  • مدیر: ناصر شهوازیان
  • تلفن:03535279091 - 035352
  • وب سایت:
  • فاکس: 03535275536
  • نشانی: یزد، کیلومتر 7 جاده تهران، شهرک صنعتی ولیعصر
  • ایمیل: