شرکت آبراه دشت مرکزی

  • مدیر: قدرت الله دریائی
  • تلفن:086-33553417
  • وب سایت:
  • فاکس: 08633553416
  • نشانی: اراک، شهرک صنعتی خیرآباد، خیابان 304 – کدپستی 3837141755
  • ایمیل: