شرکت ایران کاوش

شرکت ایران کاوش-محمدرضا آذربایجانی
  • مدیر: محمدرضا آذربایجانی
  • تلفن:05632255428-88880250
  • وب سایت: --------------
  • فاکس: 02188880240
  • نشانی: تهران، بلوار آفریقا، کوچه ناصری، شماره 4 واحد 32
  • ایمیل: bj.irankavosh@gmail.com