شرکت تولیدی IEM

شرکت تولیدی IEM-علی اکبر خزانه‌داری
  • مدیر: علی اکبر خزانه‌داری
  • تلفن:7- 88548984
  • وب سایت: www.iem-co.com
  • فاکس: 88739234
  • نشانی: تهران، خ دکتر بهشتی، شماره 247
  • ایمیل: info@iem-co.com