شرکت یکان پلیمر

  • مدیر: علیرضا سلمیانی
  • تلفن:6-88613554
  • وب سایت:
  • فاکس: 88609844
  • نشانی: تهران، یوسف آباد، خیابان 63، پلاک 1، واحد 9
  • ایمیل: