شرکت بی تا پلیمر آسیا

  • مدیر: سید مهدی طباطبایی
  • تلفن:03146412363
  • وب سایت:
  • فاکس: 03146412363
  • نشانی: اصفهان، شهرک صنعتی بزرگ شرق (سگزی) خیابان پنجم غربی، پلاک 53/25 کد پستی 8139174589
  • ایمیل: