شرکت مهرآب امید پاسارگاد

شرکت مهرآب امید پاسارگاد-جواد حیدری
  • مدیر: جواد حیدری
  • تلفن:07132624631
  • وب سایت:
  • فاکس:
  • نشانی: شهرستان زرقان-جاده شیراز به مرودشت-بهداز پل پالایشگاه-جنب انبارکودشیمیایی
  • ایمیل: