شرکت مهرآب امید پاسارگاد

شرکت مهرآب امید پاسارگاد-جواد حیدری
  • مدیر: جواد حیدری
  • تلفن:.
  • وب سایت:
  • فاکس:
  • نشانی: استان فارس _شهرستان مرو دشت _جاده بند امیر _دوکیلوتر بعد از فنی حرفه ای
  • ایمیل: