صنایع پلاستیک آرم تعاونی 23

  • مدیر: احمد تهی دست
  • تلفن:05433517171 - 054335
  • وب سایت:
  • فاکس: 05433517272
  • نشانی: زاهدان، شهرک صنعتی کارگاهی، بلوار انقلاب انتهای بلوار ابتکار کد پستی 9818883765
  • ایمیل: