تعاونی تولیدی آبراه سازان بهشهر

  • مدیر: فیض الله گرجی
  • تلفن:01134625454
  • وب سایت: 09113522565
  • فاکس: 01134625452
  • نشانی: مازندران، بهشهر، شهرک صنعتی، فاز یک، خیابان یکم جنوبی
  • ایمیل: