شرکت نم بارش

شرکت نم بارش-محمد شهباززاده
  • مدیر: محمد شهباززاده
  • تلفن:26653829 – 26653827
  • وب سایت:
  • فاکس: 22599450
  • نشانی: پاسداران، انتهای بوستان سوم، (چکشی) نبش ک لنگران، پ 52، ط سوم شرقی
  • ایمیل: