شرکت آب لوله خراسان

  • مدیر: ایمان درویشی
  • تلفن:05138715070
  • وب سایت:
  • فاکس: 05138715070
  • نشانی: مشهد، رضاشهر، بهارستان 14، پلاک 82 طبقه دوم
  • ایمیل: