شرکت پلاست گستر گلپایگان

  • مدیر: غلامعباس ملکی
  • تلفن:08634130210
  • وب سایت:
  • فاکس: 08634130215
  • نشانی: اراک، سه راهه خمین، قطب صنعتی خیابان پژوهش توسعه 2 کد 3819955775
  • ایمیل: