شرکت آبنوس الوند

  • مدیر: عباس رضائی مبتکر
  • تلفن:08138332060
  • وب سایت:
  • فاکس: 08138332775
  • نشانی: همدان، خ هنرستان، روبروی سازمان حج و زیارت سابق ساختمان آبنوس کد پستی 651673333
  • ایمیل: