شرکت قابوس لوله گلستان

شرکت قابوس لوله گلستان-اسماعیل محمودی
  • مدیر: اسماعیل محمودی
  • تلفن:07133249158
  • وب سایت: http://www.Qabooslooleh.ir
  • فاکس: 07133249156
  • نشانی: گلستان، گنبد کاووس، شهرک صنعتی، جاده داشلی برون قطعه 45 سرو 5
  • ایمیل: info@qabooslooleh.ir