شرکت یاشیل قطره

  • مدیر: علی شاهمرادی
  • تلفن:02432221966-68
  • وب سایت: YASHILDRIP.COM
  • فاکس: 02432221965
  • نشانی: زنجان، شهرک صنعتی شماره یک، خیابان یاوران 9
  • ایمیل: YASHIL_DRIP@yahoo.com