صبا لوله آذرمیانه

  • مدیر: محمود علوی فر
  • تلفن:04152244101
  • وب سایت:
  • فاکس: 04152248101
  • نشانی: آذربایجان شرقی، شهرستان میانه، شهرک صنعتی شماره یک، گلستان نهم- کد پستی 5318114516
  • ایمیل: