تولید لوله واتصالات پلیمر کشاورز

  • مدیر: فریدون بیات دهکردی
  • تلفن:03142280434
  • وب سایت:
  • فاکس: 03142280435
  • نشانی: اصفهان، خ کاوه، فلکه 25 آبان به سمت پل چمران، بعد از تقاطع اول کد پ 8148985943
  • ایمیل: