تعاونی نورین بنیاد

  • مدیر: محمدرضا اکبری
  • تلفن:02435750841
  • وب سایت: norinbonyad.ir
  • فاکس: 02435750841
  • نشانی: کیلومتر 75 جاده زنجان، شهرک صنعتی هیدج – انتهای خیابان صنعت 5
  • ایمیل: info@norinbonyad.ir