گسترش آبیاران لوله رفسنجان

  • مدیر: محمد سنجی رفسنجانی
  • تلفن:03434330101
  • وب سایت:
  • فاکس: 03434330202
  • نشانی: کرمان، رفسنجان، میدان امیرکبیر، برج شیشه ای، طبقه 6 واحد 603، کد پستی7719754581
  • ایمیل: