گسترش آبیاران لوله رفسنجان

  • مدیر: کامبیز حزینی بهرام آبادی
  • تلفن:03434194343
  • وب سایت:
  • فاکس: 03434194353
  • نشانی: کیلومتر 20 جاده رفسنجان-کرمان ، منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
  • ایمیل: RPGC1320@GMAIL.COM