لوله و اتصالات کشتبان

  • مدیر: حسن مولایی
  • تلفن:03152373143
  • وب سایت:
  • فاکس: 03152373006
  • نشانی: اصفهان، شهرک صنعتی مبارکه، فاز یک، خیابان دهم، پلاک 6 کد پستی 8486134671
  • ایمیل: