خاوران پلاستیک شهریار

  • مدیر: شایسته خو
  • تلفن:04134329519
  • وب سایت:
  • فاکس: 04134329521
  • نشانی: تبریز، جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی، خ سی متری سوم شمالی، فرعی پنجم غربی، کد پ 5375183311
  • ایمیل: