حیات گستر اکباتان

  • مدیر: مریم عزتی
  • تلفن:08132662334
  • وب سایت:
  • فاکس: 08138239431
  • نشانی: همدان، خیابان شهداء، روبروی بلوار آیت ا... تالهی، جنب بانک سینا، ط فوقانی تهیه غذا رادین، کد پ 6514676891
  • ایمیل: