زرین لوله کمیجان

  • مدیر: ابوالفضل کمیجانی
  • تلفن:08633688992
  • وب سایت:
  • فاکس: 08633688991
  • نشانی: اراک،کوی مصطفی¬خمینی، خ شهید صارمی،مجتمع¬آسمان، بلوک7، ط¬5 واحد 109
  • ایمیل: