کبیر لوله دره شهر

  • مدیر: عنایت الله بساطی
  • تلفن:08435228715
  • وب سایت:
  • فاکس: 08435224111
  • نشانی: دره شهر، خ نیروی هوایی، بالاتر از میدان بسیج ک پ 6961614955
  • ایمیل: