نوین لوله قاین

  • مدیر: سعید ملایی
  • تلفن:05632531560
  • وب سایت:
  • فاکس: 05632531560
  • نشانی: خراسان جنوبی، شهرستان قاین، شهرک صنعتی قاین فاز یک
  • ایمیل: