سیال گستر مهران

  • مدیر: علی دوست محمدی
  • تلفن:08432240129
  • وب سایت: --------------
  • فاکس: 08432240129
  • نشانی: ایلام، مهران، کیلومتر 12 جاده دهلران، شهرک صنعتی مهران، فاز شیمیایی
  • ایمیل: SGMPIPE@GMAIL.COM