دربند لوله جنوب

  • مدیر: حشمت الله ملکی
  • تلفن:08435722136
  • وب سایت:
  • فاکس: 08435722136
  • نشانی: ایلام، شهرستان بدره، فاز 2 فرهنگیان، کوچه فرهنگستان دوم
  • ایمیل: