مجتمع تولیدی و صنعتی سیم و کابل مهدیشهر

  • مدیر: داود تبیانیان
  • تلفن:6-02333611815
  • وب سایت:
  • فاکس: 02333611820
  • نشانی: مهدیشهر،شهرک انقلاب، فاز2، کوچه شهید عرب،پلاک12،کدپستی3561886768
  • ایمیل: