اروم پلاستیک اولدوز

  • مدیر: امامعلی ایمانی
  • تلفن:04432415310
  • وب سایت:
  • فاکس: 04432415310
  • نشانی: آذربایجان غربی،ارومیه، جاده سرو،کیلومتر8، روستای ذیناللو،کدپستی5749148784
  • ایمیل: