دفتر مهندسی بازرگانی توکلی

دفتر مهندسی بازرگانی توکلی-احمدرضا توکلی
  • مدیر: احمدرضا توکلی
  • تلفن:88995828
  • وب سایت:
  • فاکس: 88995829
  • نشانی: تهران، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین، خیابان حجت دوست، پلاک 13، طبقه دوم، واحد 4
  • ایمیل: ar.tavakoli6@gmail.com