تک پژوهان پارت

  • مدیر: سید ابوالقاسم سیدی علوی
  • تلفن:05137231290-92
  • وب سایت:
  • فاکس: 05137252196
  • نشانی: مشهد، بلوار ابوطالب، بین ابوطالب 10 و 12
  • ایمیل: saeed.sedigh43@gmail.com