ویژگان بسپار شرق

  • مدیر: حسین افرازی
  • تلفن:0343386997-8
  • وب سایت: vijegan-baspar.com
  • فاکس: 0343326069
  • نشانی: کرمان، شهرک صنعتی خضراء، بلوار یاسمن، یاسمن دوم، فرعی دوم
  • ایمیل: info@vijegan-baspar.com