لوله و اتصالات گیلان صومعه

  • مدیر: امیر حسین غلامی
  • تلفن:01344352141
  • وب سایت:
  • فاکس: 01344352141
  • نشانی: گیلان. صومعه سرا، شهرک صنعتی صومعه سرا، خیابان ناروزن 3
  • ایمیل: gilan.sowmeh@gmail.com