پایا پلیمر

  • مدیر: مجتبی مرادی
  • تلفن:88692360
  • وب سایت:
  • فاکس:
  • نشانی: تهران،پل مدیریت،خیابان علامه طباطبایی جنوبی،مرکز تجارت توس،شماره 92
  • ایمیل: mojtaba.moradi@paya-polymer.com