یزد پلیمر

یزد پلیمر-محمدحسین چشم براه
  • مدیر: محمدحسین چشم براه
  • تلفن:03537272362
  • وب سایت: yazdpolymer.com
  • فاکس: 03517272463
  • نشانی: یزد، شهرک صنعتی، بلوار اقاقیا، 24 متری زنبق، پلاک 550
  • ایمیل: info@yazdpolymer.com