پلاستیک سازان جلگه سیس

  • مدیر: حیدر زینالی
  • تلفن:04142439431-7
  • وب سایت:
  • فاکس: 04142439235
  • نشانی: آذربایجان شرقی، جاده شبستر، صوفیان، 5 کیلومتری شبستر، روبروی پادگان امام زمان (عج)
  • ایمیل: akhtari.ghasem@gmail.com