گرو صنعتی کایکو

  • مدیر: امیرتیمور عسکری
  • تلفن:08338225870
  • وب سایت: http://www.kicogroup.com
  • فاکس: 08338225852
  • نشانی: کرمانشاه. میدان گلایول(برق). خیابان ویلا. نبش کوچه سوم. ساختمان کایکو
  • ایمیل: askari.kico@gmail.com