شرکت تولیدی لوله و اتصالات مبارکه

  • مدیر: هادی غفاری
  • تلفن:03136268449
  • وب سایت: ------------
  • فاکس: 03136243756
  • نشانی: اصفهان،خ نظرشرقی،کوچه مهرگان،روبروی کوچه جوهری، پ 8، ط 2
  • ایمیل: pfm12000@yahoo.com