شرکت دینا پلیمر صفاهان

  • مدیر: محسن حیدری
  • تلفن:03145644294(6925)
  • وب سایت: sgpco.com
  • فاکس: 03145643925
  • نشانی: اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان بوعلی، حدفاصل 3 و 4، پلاک 475
  • ایمیل: mohsenheydari.ri@gmail.com